Redacril Koza Brüt Beton Astarı

Ürün Özellikleri


Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, granül dolgulu brüt beton astarıdır. Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı siva uygulamalarından önce yüzey aderansını arttırmak için kullanılır.

Uygulama

Kuru, temiz ve tozdan arındırılmış halde olan boyanacak zemine uygun yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra%20-40 su ile inceltilerek iki kat olarak uygulanmalıdır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak katlar arası 4 ila 6 saat arası beklenmesi gerekmektedir. +5°C altında ve +35oC üzerinde uygulamadan kaçınılmalıdır. Uygulama zeminine bağlı olarak tek katta 7-8 m2 alan boyanabilir.